Zasoby - Wiadukt kolejowy - Wisła (informacja zapisana odręcznie na odwrocie pocztówki).

Wiadukt kolejowy - Wisła (informacja zapisana odręcznie na odwrocie pocztówki).

Pieczątki: "Zbiory geograficzne Stanisława Leszczyckiego" oraz T. Kubisz, Cieszyn - Reprodukowanie wzbronione.

Numer inwentarzowy: Arch. 2584.


Galeria