Zasoby - Pocztówka przedstawia budynek Przystanku Warszawa Ochota

Pocztówka przedstawia budynek Przystanku Warszawa Ochota

Biuro wydawnicze Ruch. Autor fotografii L. Święcki. Bez obiegu. Data wykonania fotografii nieznana.

Numer inwentarzowy: Arch. 3223.


Galeria