Zasoby - Pocztówka niemiecka prezentująca pociąg sanitarny (oznaczony wizerunkami czerwonego krzyża) z czasu I wojny światowej.

Pocztówka niemiecka prezentująca pociąg sanitarny (oznaczony wizerunkami czerwonego krzyża) z czasu I wojny światowej.

Pocztówka bez obiegu.

Numer inwentarzowy: Arch. 2621. 


Galeria