Zasoby - "Kołomyja. Most nad Prutem"

"Kołomyja. Most nad Prutem"

Pocztówka kolorowa. Z biegu. Pieczęć Austrowęgierskiej poczty polowej "K. K. 1./18. Marschkompagnie Lir. 5." N drugiej pieczęci data 7 marca 1916.

Wydawnictwo "Sztuka" Kraków.

Numer inwentarzowy: Arch. 2595.Galeria