Zasoby - Sztandar Związku Drużyn Konduktorskich Rzeczpospolitej Polskiej.

Sztandar Związku Drużyn Konduktorskich Rzeczpospolitej Polskiej.

Sztandar Związku Drużyn Konduktorskich Rzeczpospolitej Polskiej, Koło warszawaWschodnia i Praga. Sztandar dwustronny

Strona gówna, pośrodku ukosem ośka naszynie. Napisy w półokręgi, nad ośką: Związek Drużyn KolejarskichRzeczpospolitej Polskiej

pod ośką: Koło Warszawa Wschodnia i Praga11.11.1924 /aksamit czerwony

Strona odwrotna: Z zielonego adamaszku,aplikacje z atłasu zółtego i czerwonego aksamitu

Matka Boska Częstochowska haftowana na aplikacji z żółtego atłasu. Wyobrażenie to zostało umieszczone nad orłem.

MUZ V 522


Obiekty w technologii 360 st.

0%

    Galeria