Zasoby - Odznaka na rękaw pociągu pancernego "Piłsudczyk"