Zasoby - Odznaka I zjazd delegatów kolejarzy wolnej zjednoczonej Polski