Zasoby - Szpada do munduru paradnego kolejarza CK ostrze