Zasoby - Patki kolejarskie z epoki PRL do kołnierza wykładanego/1