Zasoby - Surdut munduru carskiego - kolej Petersburska

Surdut munduru carskiego - kolej Petersburska

Surdut munduru carskiego wojsk korpusu inżynierów kolejowych - kolej Petersburska, ok. 1905 r. 

MUZ/V/166


Obiekty w technologii 360 st.

0%

    Galeria