Zasoby - Czapka munduru carskiego - kolej Petersburska

Czapka munduru carskiego - kolej Petersburska

Czapka munduru carskiego wojsk inżynieryjnych - kolej Petersburska ok. 1905 r. (lub później).

Muz/V/61


Obiekty w technologii 360 st.

0%

    Galeria