Zasoby - Mapa Królestwa Polskiego pod względem jeograficznym, administracyjnym, duchownym. Rytował M. Nipanicz

Mapa Królestwa Polskiego pod względem jeograficznym, administracyjnym, duchownym. Rytował M. Nipanicz

MapaKrólestwa Polskiego pod względem jeograficznym, administracyjnym,duchownym. Rytował M. Nipanicz

Brakpodanego miejsca wydania, rok 1870, brak podanej skali, rozmiar 101 x128

Mapazłożona z 18 prostokątnych części składowych, naklejona namateriał. Mocno wytarte miejsca łączeń poszczególnych jejelementów.

Numerinwentarzowy: S.260 


Galeria