Zasoby - J. F. Zauer, Schema rossijskich żelaeznych dorog

J. F. Zauer, Schema rossijskich żelaeznych dorog

J.F. Zauer, Schema rossijskich żelaeznych dorog
Petersburg 1897,skala nie podana, rozmiar 94 x 64

Mapazawiera schematyczne rysunki najwiekszych węzłów kolejowych naterenie Rosji. 

Numerinwentarzowy: S.265


Galeria