Zasoby - Żuraw wodny i żuraw węglowy, Elbląg

Żuraw wodny i żuraw węglowy przed parowozownią w Elblągu, 4.08.1992....

Żuraw wodny i żuraw węglowy przed parowozownią w Elblągu.

Data wykonania fotografii: 04.08.1992

Fot. Czesław Bakunowicz.

Numer inwentarzowy: Neg. 4780.


Galeria

  • Żuraw wodny i żuraw węglowy przed parowozownią w Elblągu, 4.08.1992. Fot. Cz. Bakunowicz. Numer inwentarzowy: Neg. 4780.