Zasoby - Zespół trakcyjny elektryczny podmiejski EW55