Zasoby - Wieża do nawęglania parowozów i napełniania piaskiem piasecznic przy parowozowni Warszawa Odolany

Wieża do nawęglania parowozów i napełniania piaskiem piasecznic przy parowozowni...

Wieża do nawęglania parowozów i napełniania piaskiem piasecznic przy parowozowni Warszawa Odolany. Wieża została dostarczona do Polski po II wojnie światowej w ramach pomocy UNRRA i służyła do początku lat 90-ych. Rok 1982. Fot. Jerzy Szeliga.

Sygnatura: 2090 i 2091.


Galeria

  • Wieża do nawęglania parowozów i napełniania piaskiem piasecznic przy parowozowni Warszawa Odolany. Wieża została dostarczona do Polski po II wojnie światowej w ramach pomocy UNRRA i służyła do początku lat 90-ych. Rok 1982. Fot. Jerzy Szeliga.

Sygnatura: 2090.
  • Wieża do nawęglania parowozów i napełniania piaskiem piasecznic przy parowozowni Warszawa Odolany. Wieża została dostarczona do Polski po II wojnie światowej w ramach pomocy UNRRA i służyła do początku lat 90-ych. Rok 1982. Fot. Jerzy Szeliga.

Sygnatura: 2091.