Zasoby - Pług odśnieżny przerobiony z tendra Kolei Pruskich z lat 1885 - 1885