Zasoby - Ty42, Częstochowa

Pociąg specjalny z pielgrzymką kolejarzy z Rybnika do Częstochowy na...

Pociąg specjalny z pielgrzymką kolejarzy z Rybnika do Częstochowy na stacji końcowej. 17 listopada 1991 r. Fot. A. Grycuk. Miesiąc później parowóz Ty42-118 został wycofany z eksploatacji, a w 1993 r. skreślony ze stanu parowozowni w Rybniku i przekazany Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Od 1999 r. jest pomnikiem na terenie dawnej Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce "Fablok" w Chrzanowie.

Sygnatura: 4685/32.


Galeria

  • Pociąg specjalny z pielgrzymką kolejarzy z Rybnika do Częstochowy na stacji końcowej. 17 listopada 1991 r. Fot. A. Grycuk. Miesiąc później parowóz Ty42-118 został wycofany z eksploatacji, a w 1993 r. skreślony ze stanu parowozowni w Rybniku i przekazany Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Od 1999 r. jest pomnikiem na terenie dawnej Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce "Fablok" w Chrzanowie.

Sygnatura: 4685/32.