Zasoby - EP09, Warszawa Grochów, Warszawa Olszynka Grochowska

Lokomotywy elektryczne: EP09-025 i EP09-037 przed halą lokomotywowni Warszawa Olszynka...

Lokomotywy elektryczne: EP09-025 i EP09-037 przed halą lokomotywowni Warszawa Olszynka Grochowska. 30 kwietnia 2005 r. Fot. Seweryn Dębski. W 2018 r. obie lokomotywy zmieniły barwy z niebiesko-białych PKP Intercity na narodowe biało-czerwone z okazji 100.lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Sygnatura: CD31B/021.


Galeria

  • Lokomotywy elektryczne: EP09-025 i EP09-037 przed halą lokomotywowni Warszawa Olszynka Grochowska. 30 kwietnia 2005 r. Fot. Seweryn Dębski. W 2018 r. obie lokomotywy zmieniły barwy z niebiesko-białych PKP Intercity na narodowe biało-czerwone z okazji 100.lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Sygnatura: CD31B/021.