Zasoby - Lokomotywownia w Białymstoku. Widok na obrotnicę