Zasoby - Lokomotywa serii EP 07-330 .

Lokomotywa serii EP 07-330 jest ściągana z pociągiem InerCity "Kaszub"...

Lokomotywa serii EP 07-330 jest ściągana z pociągiem InerCity "Kaszub" nr 5100 relacji Gdynia Główna - Warszawa Zachodnia na Olszynkę Grochowską.

Warszawa Zachodnia, 20.05.2004 r. fot. M. Grzebieliszewski.

STM Arch. 4499


Galeria

  • Lokomotywa serii EP 07-330 jest ściągana z pociągiem InerCity "Kaszub" nr 5100 relacji Gdynia Główna - Warszawa Zachodnia na Olszynkę Grochowską.

Warszawa Zachodnia, 20.05.2004 r. fot. M. Grzebieliszewski.

STM Arch. 4499