Zasoby - Dyżurny ruchu przy pulpicie nastawczym urządzeń zabezpieczających ruch pociągów.