Zasoby - Dyżurna ruchu przy pulpicie nastawczym urządzeń przekaźnikowych zabezpieczenia ruchu pociągów.