Zasoby - "FABLOK Chrzanów". Zestaw kołowy na obtaczarce, 1932