Zasoby - "FABLOK Chrzanów". Obtaczanie kół na obrabiarce kanałowej, 1932