Zasoby - Dyplom za 40 letnią służbę nadany Janowi Bielickiemu, Zawiadowcy Sekcji Warsztatowej Warszawa Wschodnia