Zasoby - Dyplom potwierdzający przeszkolenie wojskowo - kolejowe w dziale drogowym w ognisku KPW Warszawa Wschodnia odbyte przez Piotra Nowosielskiego.

Dyplom potwierdzający przeszkolenie wojskowo - kolejowe w dziale drogowym w ognisku KPW Warszawa Wschodnia odbyte przez Piotra Nowosielskiego.

Dyplom z dnia 31 grudnia 1935 roku.

Numer inwentarzowy: Arch. 3674.


Galeria