Zasoby - Świadectwo złożonego egzaminu na stanowisko kancelisty, w dniu 25 listopada 1930 z wynikiem dostatecznym na nazwisko Łuliński Wacław.