Zasoby - Dyplom Walnego Zjazdu Koła Inżynierów Dróg i Mostów nadający tytuł pierwszego członka honorowego Koła prof. Aleksandrowi Wasiutyńskiemu.

Dyplom Walnego Zjazdu Koła Inżynierów Dróg i Mostów nadający tytuł pierwszego członka honorowego Koła prof. Aleksandrowi Wasiutyńskiemu.

Warszawa, 3 maja 1930 r. 

Numer inwentarzowy: Arch. 3417.


Galeria