Zasoby - Dyplom nadania brązowego krzyża zasługi Bolesławowi Dunowskiemu, stałemu pracownikowi dyrekcji okręgowej kolei państwowych w Wilnie.

Dyplom nadania brązowego krzyża zasługi Bolesławowi Dunowskiemu, stałemu pracownikowi dyrekcji okręgowej kolei państwowych w Wilnie.

Wystawiony 5 kwietnia 1939 roku, podpis premiera, gen. Sławoja Składkowskiego. 

Numer inwentarzowy: Arch. 3736.


Galeria