Zasoby - Zaświadczenie z dnia 20 października 1924 roku.

Zaświadczenie z dnia 20 października 1924 roku.

Zaświadczenie z dnia 20 października 1924 roku, zezwalające Komisarzowi Rządowemu Miasta Krakowa dr. Zdzisławowi Wawrauschowi na wstęp na tereny dworców kolejowych bez okazania biletu kolejowego.
Numer inwentarzowy: Arch. 2527.


Galeria