Zasoby - Dokumenty Dyrekcji Radomskiej z lat 1919 i 1920.

Dokumenty Dyrekcji Radomskiej z lat 1919 i 1920.

Ciekawe pieczątki, stan zachowania średni, potrzeba utrwalenia poprzez skanowanie.

Numer inwentarzowy: Arch. 2198/1-2. 


Galeria