Zasoby - Mapka schematyczna sieci kolejowej D.O.K.P Gdańsk,

Mapka schematyczna sieci kolejowej D.O.K.P Gdańsk,

Stan na dzień 1 II 1975, adnotacja urzędowa: Jawne.
Ciekawa mapa przebiegu linii kolejowych na Pomorzu Gdańskim, przedstawia również linie dziś już nie istniejące.
(1 kalka)

Arch DTS508/2


Galeria