Zasoby - Rysunki projektów dworców kolejowych

Rysunki projektów dworców kolejowych

Tekturowe plansze, rysowane ołówkiem, częściowo kolorowane. Format A3 - 5 sztuk, Format A4 - 10 sztuk - wszystkie z teczki.

Pochodzące z dwudziestolecia międzywojennego projekty znormalizowanych dworców kolejowych kilku klas. Ciekawe, barwne rysunki techniczne oraz poglądowe.

(15 planszy)

Arch DT334Galeria