Zasoby - Projekt domu mieszkalnego nr 9 Linia kolejowa Wołogda - wjatka. Przełom XIX i XX wieku

Projekt domu mieszkalnego nr 9  Linia kolejowa Wołogda - wjatka. Przełom XIX i XX wieku

Projekty z pozycji 11 i 12 ilustrują znormalizowane budownictwo kolei carskiej Rosji. Mimo, iż plany nie dotyczą bezpośrednio kolei z terenów Królestwa Polskiego, zasługują na uwagę ze względu na bardzo dobry stan zachowania mimo wieku (ponad 100 lat) oraz fakt istnienia do tej pory w Polsce budynków o bardzo zbliżonej architekturze (np. budynek przy stacji Radom).

(1 plansza)

Arch DT687Galeria