Zasoby - Linia średnicowa w Warszawie

Linia średnicowa w Warszawie

Składa się 6 połączonych plansz, plan linii (tory istniejące i planowane), najprawdopodobniej przełom lat 50. i 60.
Schemat pokazuje wszystkie ówczesne oraz planowane tory linii średnicowej, nie ograniczając się wyłącznie do dworców w centrum Warszawy (schemat z jednej strony ograniczony jest stacją Piastów, z drugiej stacjami Wawer oraz Rembertów). Na szczególna uwagę zasługuje schemat połączeń torowych stacji Warszawa Główna.
(1 plansza)

Arch DT653 

Galeria