Zasoby - "Typowa nastawnia dysponująca 6 przęseł - 44 suwaki. Adaptacja dla stacji Morzeszczyn"

"Typowa nastawnia dysponująca 6 przęseł - 44 suwaki. Adaptacja dla stacji Morzeszczyn"


3 kartki wstępne oraz 3 pierwsze otwierane kalki - projekt "Typowa nastawnia dysponująca 6 przęseł - 44 suwaki. Adaptacja dla stacji Morzeszczyn"

Przykład kolejowej architektury technicznej. Wybrane zostały początkowe karty projektu, pokazujące najbardziej ogólne rzuty budynku (przekrój pięter, wygląd fasady, przekrój poprzeczny budynku).

(6 kalek)

Arch DT536,Galeria