Zasoby - Wywłaszczenie gruntów Kolej Żelazna Warszawsko Wiedeńska z terenu wsi Lipce.

Wywłaszczenie gruntów Kolej Żelazna Warszawsko Wiedeńska z terenu wsi Lipce....

Wywłaszczenie gruntów Kolej Żelazna Warszawsko Wiedeńska z terenu wsi Lipce.


Arch 1595


Galeria

  • Wywłaszczenie gruntów Kolej Żelazna Warszawsko Wiedeńska z terenu wsi Lipce.

Arch 1595