Zasoby - Przewodnik praktyczny dla użytku maszynistów i ich pomocników na drogach żelaznych

Opracował z polecenia zarządu DŻWW i WB podług najlepszych źródeł...

Opracował z polecenia zarządu DŻWW i WB podług najlepszych źródeł Jan Pietraszek, Inżynier – Mechanik (piękny język, ryciny i rysunki techniczne parowozów i ich elementów, słowniczek polsko – niemiecko – francuski pojęć technicznych i tablice na końcu). 

Publikacja wydana (jak stanowi wstęp) w odpowiedzi na brak podręcznika adresowanego do młodych pracowników kolei.

Rok wydania: 1873, 665 stron

Numer inwentarza: Biblioteka p293


Galeria

  • Opracował z polecenia zarządu DŻWW i WB podług najlepszych źródeł Jan Pietraszek, Inżynier – Mechanik 
(piękny język, ryciny i rysunki techniczne parowozów i ich elementów, słowniczek polsko – niemiecko – francuski pojęć technicznych i tablice na końcu). 
Publikacja wydana (jak stanowi wstęp) w odpowiedzi na brak podręcznika adresowanego do młodych pracowników kolei.
Rok wydania: 1873, 665 stron
Numer inwentarza: Biblioteka p293