Zasoby - Postrojka Warszawsko – kaliszskoj żeleznej dorogi 1900 – 1903

Książka zawiera ilustracje oraz plany techniczne elementów infrastruktury kolejowej, budynków...

Książka zawiera ilustracje oraz plany techniczne elementów infrastruktury kolejowej, budynków oraz taboru linii kolejowej Warszawsko – kaliskiej. Rysunki bardzo szczegółowe, dobrze zachowane.

Rok wydania: 1903, liczba stron: 400

Numer inwentarza: A806


Galeria

  • Książka zawiera ilustracje oraz plany techniczne elementów infrastruktury kolejowej, budynków oraz taboru linii kolejowej Warszawsko – kaliskiej. Rysunki bardzo szczegółowe, dobrze zachowane. 
Rok wydania: 1903, liczba stron: 400
Numer inwentarza: A806