Zasoby - Zniszczenia wojenne

Zniszczony most na linii kolejowej między Tłuszczem a Pilawą

Album prezentuje fotografie (oraz niewielką liczbę pocztówek) zniszczeń wojennych z lat I i II wojny światowej.

Przeważają fotografie obiektów Warszawskiego Węzła Kolejowego oraz analogicznych obiektów w podwarszawskich miejscowościach. Duży zbiór unikatowych fotografii przedstawiających wysadzone i odbudowywane mosty i wiadukty (miedzy innymi wszystkie wysadzone mosty na linii numer 13). Bardzo dobra jakość fotografii i stan ich zachowania. Fotografie są podpisane jako poszczególne obiekty.

Rok wydania: zdjęcia z różnych lat, przeważa rok 1945.


Galeria

 • Dworzec osobowy. 4 sierpnia 1945 r.
 • Tunel i wiaty. 4 sierpnia 1945 r.
 • Tunel pod peronami. 4 sierpnia 1945 r.
 • Tunel pod peronami. 4 sierpnia 1945 r.
 • Podstacja trakcji elektrycznej przy ulicy Bema nr 3. 4 sierpnia 1945 r.
 • Tunel pod torami przy ulicy Bema. 4 sierpnia 1945 r.
 • Tunel pod torami przy ulicy Bema. 4 sierpnia 1945 r.
 • Budynek mieszkalny przy ulicy Bema nr 41. 4 sierpnia 1945 r.
 • Nastawnia "Górka". 4 sierpnia 1945 r.
 • Nastawnia "Wiktoryn". 4 sierpnia 1945 r.
 • Wieża ciśnień i pompownia przy ulicy Armatniej nr 3. 4 sierpnia 1945 r.
 • Parowozownia kaliska. 4 sierpnia 1945 r.
 • Parowozownia kaliska. 4 sierpnia 1945 r.
 • Wiadukt Główny "Radomski". 4 sierpnia 1945 r.
 • Wiadukt "Radomski". 4 sierpnia 1945 r.
 • Zniszczony wiadukt na linii radomskiej (Pruszkowski Główny). 4 sierpnia 1945 r.
 • Wysadzony wiadukt pocztowy. 31 lipca 1945 r.
 • Warsztaty wagonowe. 4 sierpnia 1945 r.
 • Kompresornia. 4 sierpnia 1945 r.
 • Widok od strony Dworca Zachodniego. 27 lipca 1945 r.
 • 27 lipca 1945 r.
 • Magazyn jajczarski. 1 sierpnia 1945 r.
 • Magazyn ekspedycji towarowej. 1 sierpnia 1945 r.
 • Wnętrze magazynu Oddziału I-go Drogowego. 1 sierpnia 1945 r.
 • Magazyn Oddziału I-go Drogowego. 1 sierpnia 1945 r.
 • Wysadzona nastawnia "Ochota". 31 lipca 1945 r.
 • Wysadzona nastawnia "Ochota". 30 lipca 1945 r.
 • Parowozownia. 7 sierpnia 1945 r.
 • Zniszczona parowozownia. 31 lipca 1945 r.
 • Obrotnica przy parowozowni. Fragment. 31 lipca 1945 r.
 • Wieża ciśnień i magazyn filialny przy parowozowni. 31 lipca 1945 r.
 • Warsztaty sygnałowe. 1 sierpnia 1945 r.
 • Warsztaty sygnałowe. 1 sierpnia 1945 r.
 • Dom mieszkalny przy warsztatach sygnałowych. 1 sierpnia 1945 r.
 • Dom mieszkalny przy warsztatach sygnałowych. 1 sierpnia 1945 r.
 • Zniszczony budynek administracyjny przy wiadukcie. 30 lipca 1945 r.
 • Prowizoryczny dworzec osobowy. 4 sierpnia 1945 r.
 • Tunel Nowy Świat i Aleje Jerozolimskie. 8 sierpnia 1945 r.
 • Fragment tunelu na skrzyżowaniu ulic Nowy Świat i Al. Jerozolimskie. 1 sierpnia 1945 r.
 • Tunel przy ulicy Smolnej. 1 sierpnia 1945 r.
 • Tunel przy ulicy Smolnej. 1 sierpnia 1945 r.
 • Wiadukt przy ulicy Smolnej. 1 sierpnia 1945 r.
 • Wiadukt przy ulicy Smolnej. 1 sierpnia 1945 r.
 • Most przez Wisłę od strony Warszawy. Wysadzony filar. 1 sierpnia 1945 r.
 • Most przez Wisłę od strony Warszawy. 1 sierpnia 1945 r.
 • 8 sierpnia 1945 r.
 • Wiadukt nad ulicą Targową. 8 sierpnia 1945 r.
 • Wiadukt nad ulicą Targową. 8 sierpnia 1945 r.
 • Wiadukt w przedłużeniu ulicy Jagiellońskiej. 8 sierpnia 1945 r.
 • Wiadukt w przedłużeniu ulicy Jagiellońskiej. 8 sierpnia 1945 r.
 • Wiadukt nad ulicą Zamoyskiego. 8 sierpnia 1945 r.
 • Wiadukt nad ulicą Zamoyskiego. 8 sierpnia 1945 r.
 • Stary dworzec osobowy. Fragment. 9 lipca 1945 r.
 • Stary dworzec osobowy. Fragment. 9 lipca 1945 r.
 • Stary dworzec osobowy. Wnętrze. 9 lipca 1945 r.
 • Stary dworzec osobowy. Fragment. 9 lipca 1945 r.
 • Stary dworzec osobowy. Fragment. 9 lipca 1945 r.
 • Stary dworzec osobowy. 9 lipca 1945 r.
 • Stary dworzec osobowy. 9 lipca 1945 r.
 • Stary dworzec osobowy. Wnętrze. 9 lipca 1945 r.
 • Stary dworzec osobowy. Fragment wnętrza. 9 lipca 1945 r.
 • Stary dworzec osobowy. Fragment wnętrza. 9 lipca 1945 r.
 • Stary dworzec osobowy. Fragment wnętrza. 9 lipca 1945 r.
 • Stary dworzec osobowy. Fragment od strony ulicy Kijowskiej. 9 lipca 1945 r.
 • Stary dworzec. 8 sierpnia 1945 r.
 • Budynek administracyjny przy parowozowni. 10 sierpnia 1945 r.
 • Budynek mieszkalny. 10 sierpnia 1945 r.
 • Budynek drużyn konduktorskich. 10 sierpnia 1945 r.
 • Budynek podręczny rewidentów. 10 sierpnia 1945 r.
 • Biura ekspedycji towarowej. 10 sierpnia 1945 r.
 • Łaźnia dla drużyn parowozowych i pracowników parowozowni. 10 sierpnia 1945 r.
 • Hydrofornia. 10 sierpnia 1945 r.
 • Główne biura magazynu zasobów. 10 sierpnia 1945 r.
 • VIII Magazyn towarowy. 10 sierpnia 1945 r.
 • Magazyn D.Z. i kancelarie.10 sierpnia 1945 r.
 • Magazyn D.Z. i kancelarie. 10 sierpnia 1945 r.
 • Magazyn D.G. 10 sierpnia 1945 r.
 • Parowozownia wachlarzowa. 10 sierpnia 1945 r.
 • Parowozownia wachlarzowa. 10 sierpnia 1945 r.
 • Wieża ciśnień przy parowozowni. 10 sierpnia 1945 r.
 • Parowozownia prosta. 10 sierpnia 1945 r.
 • Kablownie podstacji elektrycznej. 10 sierpnia 1945 r.
 • Warsztaty elektrotechniczne. 10 sierpnia 1945 r.
 • Wieża ciśnień. 12 sierpnia 1945 r.
 • Magazyn. 12 sierpnia 1945 r.
 • Nastawnia. 12 sierpnia 1945 r.
 • Grochów. Postojowa. Nastawnia Nr I. 10 sierpnia 1945 r.
 • Grochów. Postojowa. Nastawnia Nr II. 10 sierpnia 1945 r.
 • Grochów. Postojowa. Kancelaria D.Z. 10 sierpnia 1945 r.
 • Postojowe. Budynek administracyjny. 10 sierpnia 1945 r.
 • Postojowa. Poster. "Gocławek". 10 sierpnia 1945 r.
 • Warsztaty mechaniczne. 10 sierpnia 1945 r.
 • Warsztaty mechaniczne. 10 sierpnia 1945 r.
 • Dworzec osobowy. 7 sierpnia 1945 r.
 • Ekspedycja pospieszna. 7 sierpnia 1945 r.
 • Tarcza obrotowa przy parowozowni. 7 sierpnia 1945 r.
 • Parowozownia. 7 sierpnia 1945 r.
 • Przyczółek wiaduktu na Żoliborzu. 7 sierpnia 1945 r.
 • Perony od strony ulicy Targowej. 26 lipca 1945 r.
 • Rampa. 10 sierpnia 1945 r.
 • Rampa. 10 sierpnia 1945 r.
 • Magazyn D.G. 12 sierpnia 1945 r.
 • Parowozownia. 12 sierpnia 1945 r.
 • Parowozownia i budynek administracyjny. 12 sierpnia 1945 r.
 • Wiadukt nad ulicą Radzymińską. 12 sierpnia 1945 r.
 • Wiadukt nad ulicą Radzymińską. 10 sierpnia 1945 r.
 • Linia obwodowa. Nastawnia "Targówek". 10 sierpnia 1945 r.
 • Nastawnia dysponująca. 12 sierpnia 1945 r.
 • Magazyn pogotowia technicznego. 12 sierpnia 1945 r.
 • Most przy cytadeli. 7 sierpnia 1945 r.
 • Most przy cytadeli. 7 sierpnia 1945 r.
 • Most przy cytadeli. 7 sierpnia 1945 r.
 • Linia obwodowa. Wiadukt nad ulicą Podskarbińską. 10 sierpnia 1945 r.
 • Linia obwodowa. Wiadukt nad ulicą Zabraniecką. 10 sierpnia 1945 r.
 • Linia obwodowa. Wiadukt powązkowski. Zdjęcie po wybuchu. Rozsadzanie zniszczonych bloków. 7 sierpnia 1945 r.
 • Linia obwodowa. Wiadukt powązkowski. Zdjęcie w czasie wybuchu. Rozsadzanie zniszczonych bloków. 7 sierpnia 1945 r.
 • Linia obwodowa. Wiadukt powązkowski. Założenie ładunku materiałów wybuchowych przy rozsadzaniu zniszczonych bloków. 7 sierpnia 1945 r.
 • Wiadukt na szlaku Włochy-Gołąbki. 4 sierpnia 1945 r.
 • Wiadukt na szlaku Włochy-Gołąbki.
 • Wnętrze Hali 5-ej. Zdjęcie wykonano dla Zarządu Odbudowy Kolei Państwowych w Katowicach w dniu 20 lipca 1946 r.
 • Wieża wodna.
 • Zakład Naprawy Taboru Kolejowego. Tokarnia Główna
 • Zakład Naprawy Taboru Kolejowego. Hala Napraw Armatur Nr 1
 • Dworzec kolejowy. Rok 1948.
 • Dworzec kolejowy. Rok 1948.
 • Zniszczona parowozownia przez okupanta niemieckiego w 1945 r. Autor: Stanisław Słabosz.
 • Wysadzenie tunelu 1 września 1939 r. Strona od Muszyny. Autor: Stanisław Słabosz.
 • Wysadzanie mostu kolejowego na Wiśle przez wojska polskie w 1939 r. .
 • Zniszczony most na rzece Styr. Maj 1919 r.
 • Zniszczony most w Skierniewicach.
 • Zniszczony dworzec kolejowy w miejscowości Eydtkuhnen (obecnie Czernyszewskoje) w Prusach Wschodnich. Spalenia dokonały wycofujące się wojska rosyjskie w 1915 r.
 • I wojna światowa.
 • Załadunek wojska niemieckiego w Kownie. I wojna światowa.
 • Linia kolejowa Warszawa Gdańska - Działdowo. Most nad rzeką Wkrą na km 48,1. 5 stycznia 1946 r.
 • Linia Warszawa - Radom. Most nad rzeką Pilicą na km 58,3. 11 kwietnia 1946 r.
 • Linia kolejowa Warszawa - Kutno na km. 23,9. Most nad rzeką Utratą. 29 październik 1945 r.
 • Linia kolejowa Warszawa - Dęblin. Most nad rzeką Świder k. Otwocka. 7 września 1945 r.
 • Most kolejowy na km. 47,1. 29 lipca 1946 r.
 • Most kolejowy na km. 47,8. 29 lipca 1946 r.
 • Most kolejowy na km. 57,1. 29 lipca 1946 r.
 • Most przez rzekę Bug pod Fronołowem na km. 54,9. 29 lipca 1946 r.
 • Most przez rzekę Bug pod Fronołowem na km. 54,9. 29 lipca 1946 r.
 • Most przez rzekę Bug pod Fronołowem na km. 54,9. 29 lipca 1946 r.
 • Most przez rzekę Orz na km. 12,2. 27 marca 1946 r.
 • Most przez rzekę Orz na km. 113,5. 27 marca 1946 r.
 • Most przez rzekę Broczysko na km. 45. 27 marca 1946 r.
 • Most przez rzekę Broczysko na km. 45. 27 marca 1946 r.
 • Most przez rzekę Broczysko na km. 45. 27 marca 1946 r.
 • Most na km. 64,2. 17 maja 1946 r.
 • Most przez rzekę Liwiec na km. 113,4. 17 maja 1946 r.
 • Most przez rzekę Liwiec na km. 113,4. 17 maja 1946 r.
 • Most przez rzekę Bug pod Treblinką. 27 marca 1946 r.
 • Most przez rzekę Bug pod Treblinką. 27 marca 1946 r.
 • Most przez rzekę Bug pod Wyszkowem na km. 76 (od strony Wyszkowa). 27 marca 1946 r.
 • Most przez rzekę Bug pod Wyszkowem na km. 76 (od strony Wyszkowa). 27 marca 1946 r.
 • Wiadukt nad torem. 27 marca 1946 r.
 • Most przez rzekę Bug pod Wyszkowem na km. 76. 25 marca 1946 r.
 • Most przez rzekę Bug pod Wyszkowem na km. 76. 4 sierpnia 1946 r.
 • Most przez rzekę Bug pod Wyszkowem na km. 76. 25 marca 1946 r.
 • Most przez rzekę Bug pod Wyszkowem na km. 76. 25 marca 1946 r.
 • Most przez rzekę Bug pod Wyszkowem na km. 76. 25 marca 1946 r.
 • Dworzec osobowy. 29 października 1945 r.
 • Magazyn towarowy. 29 października 1945 r.
 • Dworzec osobowy. 6 grudnia 1945 r.
 • Nastawnia dysponująca Nr 2. 29 października 1945 r.
 • Nastawnia dysponująca Nr 3. 29 października 1945 r.
 • Budynek mieszkalny. 29 października 1945 r.
 • Wieża ciśnień. 29 października 1945 r.
 • Dworzec spalony przez wycofujące się wojska rosyjskie podczas I wojny światowej.
 • Most przez rzekę Orz na km. 12,2. 27 marca 1946 r.